V platnosti od: 1.1.2018

 

1. Úvod

 

Naše společnost Mylaw s.r.o. (dále jen „mylaw“) vás chce seznámit se způsoby jakými nakládá s citlivými informacemi, které o vás shromažďuje a které jí poskytujete, prostřednictvím webu mylaw.cz a mobilní aplikace mylaw.

 

Tyto zásady ochrany soukromí se vztahují na informace, které sbíráme ze všech zdrojů, našich webových stránek, stránek pro mobilní přístup, mobilních aplikací, elektronických zpráv, widgetů, atd. souhrnně označovaných jako „služby“.

 

Tento dokument popisuje zásady naší společnosti pro sběr a využívání „Osobních údajů“ uživatelů. Popisuje obecné postupy pro manipulaci s „Dalšími informacemi“, jako jsou například zájmy uživatele, demografické údaje a využití nabízených služeb. Údaje mohou být shromažďované prostřednictvím třetích stran v rozsahu, kterým jsou informace svázány s konkrétním zařízením, nebo uživatelským účtem, nebo uživatelem. Pokud využíváte naše služby, automaticky souhlasíte s podmínkami této ochrany osobních údajů.

 

MYLAW a její webové sítě nejsou zaměřeny na děti a neshromažďují vědomě informace o dětech do 14 let.

 

2. Jaké informace shromažďujeme

 

Naše společnost a weby našich poskytovatelů služeb o vás mohou shromažďovat následující informace:

 

Osobní údaje

„Osobní informace“ jsou informace, které vás identifikují jako osobu. Patří sem informace o jméně, příjmení, bydlišti, telefonním čísle, emailové adrese, číslu kreditní karty, profilovém obrázku, sociální média atd.

 

Vyžadované osobní údaje

Shromažďujeme vaše osobní údaje potřebné například k registraci, k předplatnému, nebo k některým produktům a službám, které si objednáváte. Mohou to být profilové fotografie, registrace k soutěžím, průzkumové dotazníky při návštěvě webových stránek, použití neinteraktivních záležitostí (například email, nebo chat), nebo účast v diskuzních fórech.

 

Osobní údaje získané od třetích stran

Vaše osobní údaje můžeme získávat od třetích stran, jako jsou sociální média, komerčně dostupné zdroje, naši obchodní partneři a údaje o vašem předplatném, pokud je poskytováno třetí stranou. Osobní údaje získané od třetích stran mohou zahrnovat například vaše jméno a příjmení, kontaktní informace, informace o vašich transakcích, historii nákupů, nebo vztahů s poskytovateli různých produktů a služeb a záznamy o vašem využívání některých aplikací. Například pokud přistupujete k MYLAW prostřednictvím sociálních sítí, nebo kontaktujete MYLAW pomocí služeb sociálních sítí, shromažďujeme údaje, které zahrnují vaše uživatelské jméno a/nebo uživatelské jméno spojené se sociální sítí. Můžeme také shromažďovat další informace spojené se sociální sítí, jako je například vaše profilová fotografie, emailová adresa, seznam přátel, a další informace, které veřejně vystavíte na sociálních sítích. Pokud přistupujete k našim službám prostřednictvím sociálních sítí, vyjadřujete tím souhlas se shromažďováním, ukládáním a využitím takto získaných informací podle našich Zásad o ochraně soukromí.

 

Další údaje

„Další údaje“ jsou informace, které nejsou spojeny s vaší identitou, jako například informace internetového prohlížeče, informace od programů, informace shromažďované pomocí cookies a dalšími technologiemi, demografické informace a souhrnné informace.

 

Další údaje, které nám poskytnete

Shromažďujeme údaje, které nám dobrovolně poskytnete. Může jít o pohlaví, poštovní směrovací číslo, datum narození, vzdělání, zaměstnání, finanční informace (jako výši příjmu, investic, portfolio a jeho hodnota a další informace) a vaše zájmy.

 

Další údaje získané od třetích stran

Můžeme o vás také obdržet údaje od třetích stran, například demografická data, údaje o vašich zájmech, případně údaje o vaší činnosti na jiných webových stránkách.

 

Další údaje, které shromažďujeme automaticky při vašem přihlášení

Při přístupu na naše stránky a při použití našich služeb můžeme a naši poskytovatelé služeb mohou automaticky shromažďovat informace o těchto návštěvách. Například s cílem umožnit přístup k našim stránkám mohou naše servery zaznamenávat údaje o vašem počítači, zařízení a internetovém prohlížeči, případně o vaší IP adrese, typu internetového prohlížeče a dalšího software a hardware. Pokud přistupujete k našim službám z mobilního zařízení, můžeme shromažďovat údaje o tomto zařízení (UDID), geolokační údaje a další transakční údaje o tomto zařízení.

 

Pokud budete využívat naše služby, pak naše společnost a poskytovatelé našich služeb můžeme také používat cookies a další sledovací technologie (cookie internetových prohlížečů, pixely, beacon, cookies Adobe Flash atd.) Třetí strany, které podporují MYLAW poskytováním reklamy a dalších služeb, jako je poskytování obsahu, umožnění uživatelům sdílení obsahu a komentování obsahu, personifikovat zobrazování obsahu, případně sledovat statistické údaje atd., mohou také používat tyto technologie ke shromažďování „Dalších údajů“. Prosíme, seznamte se se zásadami používání cookie a dalších technologií (link).

 

Většina internetových prohlížečů dovoluje používání cookies. Pokud však chcete používání cookies omezit, nebo úplně zakázat poraďte se v sekci Help vašeho prohlížeče, nebo pro získání informací navštivte tuto stránku: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies).

 

Uživatelé se mohou také seznámit s použitím cookie Adobe Flash na stránkách společnosti Adobe: http://www.adobe.com/devnet/security.edu.html. Vezměte prosím na vědomí, že blokováním některých cookie můžete ztratit přístup k některým funkcím a službám, jako je na příklad personalizace obsahu našich stránek atd.

 

3. Jak používáme vaše informace

 

Používáme a shromažďujeme vaše „Osobní údaje“ pro účely uvedené níže.  Vezměte prosím na vědomí, že můžeme používat a zveřejnit vaše „Další údaje“ za jakýmkoli účelem s výjimkou případů, kdy nám to nedovoluje zákon. Pokud zákon vyžaduje, abychom „Další údaje“ používali způsobem, jakým se používají „Osobní údaje“, pak budeme uveřejňovat a používat tyto údaje k libovolným účelům způsobem, kterým používáme „Osobní údaje“. Můžeme kombinovat „Další údaje“ a „Osobní údaje“ a pokud tak učiníme, budeme se k výsledku chovat způsobem, kterým se chováme k „Osobním údajům“.

 

Pro zlepšení kvality našich produktů a služeb a k personalizaci obsahu, který by odrážel vaše zkušenosti a zájmy, můžeme shromažďovat a kombinovat „Osobní údaje“ a „Další údaje“ vztahující se k tomu, jakým způsobem používáte naše webové stránky a další naše služby. Navíc můžeme doplnit „Osobní údaje“ a „Další údaje“ informacemi z jiných zdrojů, jako jsou například veřejně dostupné informace ze sociálních sítí, mediálních služeb, komerčně dostupných zdrojů a informací z našich poboček a od obchodních partnerů.

 

Poskytování a řízení našich služeb

Používáme vaše a o vás shromažďované údaje za účelem poskytování našeho obsahu a dalších služeb, což může zahrnovat informace o předplatném a komunikaci s našimi službami, měření a zlepšování kvality našich služeb, umožnění komentování obsahu, umožnění online her, soutěží, propagačních akcí, případně poskytování odměn, umožnění online chatů a reakce na dotazy, včetně zákaznické podpory. Některé naše onlinové služby mohou používat námi shromažďované informace specifickým způsobem. Například:

  • Umožnění přístupu pomocí hromadného předplatného. Některé firmy a společnosti používají hromadné předplatné, aby umožnily přístup k našim službám svým zaměstnancům. Takový uživatel se může přihlásit k našemu webu pod stejným identifikačním číslem.  Pokud jste účastník hromadného předplatného, který byl registrován již dříve, a obnovujete, nebo rozšiřujete své předplatné, můžeme přiřadit vaše „Další údaje“ k hromadnému předplatnému. Pokud jste nový účastník hromadného předplatného, bude váš účet nastaven s uživatelským číslem hromadného předplatného.
  • Poskytování „interaktivních služeb“. Některé naše online služby obsahují „interaktivní služby“, které umožňují uživatelům sdílet náš obsah a komunikovat s dalšími uživateli. Pokud se rozhodnete používat tyto „interaktivní služby“, některé vaše „Osobní údaje“ mohou být zahrnuty do údajů, které budou zobrazeny ostatním uživatelům a použity ostatními uživateli „interaktivních služeb“.

 

Poskytování relevantního obsahu a doporučení

Abychom vám poskytli zajímavější a personalizovaný obsah, můžeme použít některé „Osobní údaje“ a „Ostatní údaje“, které shromažďují některé jiné naše služby. Například pokud používáte hromadné předplatné můžeme použít historii tohoto využívání k personalizaci našeho obsahu.

 

Umožnění sdílení sociálních médií

Pokud se přihlásíte, nebo jste přihlášeni k některým sociálním sítím prostřednictvím našich služeb, můžeme používat vaše „Osobní údaje“ a „Další údaje“ pro zabezpečení sdílení našeho obsahu mezi sociálními sítěmi a našimi servery.

 

Ke kontaktování s vámi

Náš web a naše služby vám mohou periodicky zasílat propagační materiálu, nebo vás upozorňovat na naše produkty a služby. Abychom mohli personalizovat tyto materiály a poskytovat vám lepší nabídky, můžeme používat vaše „Osobní údaje“ a „Další údaje“, které shromažďujeme. Pokud si nepřejete dostávat tyto propagační materiály, můžete změnit své nastavení prostřednictvím vaší osobní webové stránky, nebo můžete použít odhlášení pomocí linku v každém e-mailu. Existují určité služby, nebo oznámení, která nelze zrušit. Mohou to být oznámení o změnách produktů, podmínek, nebo služeb. Pokud používáte mobilní zařízení a nechcete přijímat žádná oznámení, můžete změnit nastavení na vašem mobilním zařízení, nebo prostřednictvím aplikace. Můžeme používat vaše údaje také k odpovědím na vaše otázky a žádosti.

 

K ochraně našich práv a práv ostatních společností

Naše společnost může používat vaše „Osobní údaje“ pokud budeme přesvědčeni, že je to nezbytné nebo vhodné za účelem (i) chránit, prosazovat, nebo hájit zákonná práva, soukromí, bezpečnost, nebo majetek naší společnosti, nebo našich poboček, nebo našich zaměstnanců, agentů a dodavatelů, včetně vymáhání našich smluv a našich podmínek použití; (ii) chránit bezpečnost, soukromí a bezpečnost uživatelů našich produktů a služeb, nebo členů veřejnosti; (iii) k ochraně proti podvodům, nebo pro účely řízení rizika; (iv) v souladu se zákonem, nebo zákonnými procesy, včetně zákonů mimo vaši zemi; (v) reagovat na žádosti z veřejných a státních orgánů včetně veřejných státních orgánů mimo zemi vašeho bydliště.

 

4. Jakým způsobem sdílíme vaše informace

 

Údaje zveřejňované prostřednictvím využívání našich služeb a nastavení v podmínkách Ochrany osobních údajů

Některé funkce a služby poskytované naší společností vám poskytují možnost interakce s námi, nebo ostatními. Tyto služby mohou zahrnovat nástroje pro spolupráci, komunitní fóra, chaty, editování textu v editoru, vytváření profilů společenství, ohodnocování, značkování a komentování článků atd. Pokud použijete tyto funkce, měli byste si být vědomi, že veškeré informace, které použijete, včetně vašeho jména, uživatelského jména, umístění, e-mailové adresy, profilových informací, obrázků, označení „líbí“, statusy a připomínky včetně politických, náboženských, či jiných přesvědčení, které použijete, mohou být veřejně k dispozici každému, včetně ostatních uživatelů, vyhledávačů, inzerentů a vývojářů aplikací třetích stran, a kohokoli s přístupem k našim službám. Nejsme odpovědni za jakékoli informace, které se rozhodnete předložit, nebo zveřejnit prostřednictvím těchto interaktivních funkcí.

 

Zveřejňování údajů

Naše společnost může sdílet vaše „Osobní údaje“ s nepřidruženými třetími stranami, pokud se domníváme, že je toto sdílení povoleno vámi, nebo těmito „Podmínkami o ochraně osobních údajů“.

 

Řízení hromadného předplatného a předplatného třetích stran

Pokud je vaše předplatné poskytováno zčásti, nebo zcela vaším zaměstnavatelem nebo jinou třetí stranou můžeme poskytovateli oznámit, pokud použijete tento přístup, nebo předplatné. Při poskytování těchto oznámení můžeme předávat jen omezené množství „Osobních údajů“, jako je například vaše jméno, nebo e-mailová adresa.

 

Umožnění třetím stranám poskytovat naše služby, nebo provádět a řídit naše služby

Vaše „Osobní údaje“ můžeme dát k dispozici některý poskytovatelům služeb třetích stran, jako jsou dodavatelé, agenti, sponzoři a další společnosti a osoby, které nám pomáhají spravovat, nebo poskytovat naše produkty a služby. Může jít například o rozvoj a podporu produktů a funkcí, odesílání e-mailových zpráv naším jménem, zpracování plateb, plnění objednávek, doručování předplatného, audit, zpracování dat, nebo statistika a řízení a dodávání marketingu, nebo reklamy. Tito poskytovatelé služeb jsou mimo jiné povinní chránit „Osobní údaje“, které jim byly svěřeny a nesmí je používat k jinému účelu, než ke konkrétní službě, kterou pro nás provozují.

 

Provozování společných služeb a funkcí s dalšími stranami

Pro zajištění společných služeb a funkcí, jako jsou konference, soutěž, loterie, nebo jiné reklamní akce společně se třetími stranami můžeme sdílet některé vaše „Osobní údaje“ a „Další údaje.“ Tyto společné služby a funkce mohou být provozovány na našich webech, nebo na webech třetích stran. Použití těchto údajů třetími stranami se řídí politikou Ochrany osobních dat těchto třetích stran.

 

Povolení, aby vám s námi nepropojené třetí strany zasílaly své propagační materiály

Pokud si předplatíte odběr našich materiálů, můžeme sdílet vaše kontaktní údaje s nepřidruženými společnosti, jejichž výrobky a služby mohou být pro vás zajímavé, pokud se domníváme, že je toto sdílení povoleno vámi, nebo těmito „Podmínkami o ochraně osobních údajů“. Mnoho našich předplatitelů oceňuje tyto dodatečné informace. Pokud však nechcete sdílet vaše informace k těmto účelům, obraťte se na náš zákaznický servis, nebo použijte návod popsaný v odstavci, „Jak přistupovat, opravovat a aktualizovat vaše údaje.“ Pokud poskytnete na vlastní žádost souhlas s předáním vašich údajů třetím stranám, nevztahují se na ně ustanovení z těchto „Zásad ochrany osobních údajů“.

 

Pokud si předplatíte naše jiné služby, můžeme sdílet vaše „Osobní informace“ s nepřidruženými třetími stranami pro vlastní propagační účely, pokud nám k tomu dáte svolení.

 

Umožnění sdílení údajů se sociálními sítěmi

Když se přihlásíte nebo připojíte na svůj účet prostřednictvím některé sociální služby, můžeme sdílet vaše uživatelské jméno, identifikační fotografii, údaje „líbí“ a údaje o přátelích, stejně jako vaše aktivity a komentáře na spojené s našimi službami. Můžeme také sdílet stejné informace s poskytovatelem sociálních sítí. Přihlášením, nebo připojením vašeho účtu k účtu sociální sítě nás opravňuje ke sdílení informací které o vás shromažďuje poskytovatel sociální sítě, například další uživatelé, vaši přátelé atd. Sdílení těchto informací upravuje poskytovatel sociální sítě. Pokud nechcete povolit sdílení těchto informací, prosím nepřipojujte se prostřednictvím sociálních sítí.

 

Ochrana práv naší společnosti a dalších

Mohou nastat případy, kdy může naše společnost zveřejnit vaše „Osobní údaje, včetně situace, kdy v dobré víře máme za nezbytné: (i) chránit, prosazovat, nebo bránit zákonná práva, soukromí, bezpečnost, nebo majetek naší společnosti, našich poboček, nebo jejich zaměstnanců, zástupců a dodavatelů, včetně vymáhání našich smluv a našich podmínek užívání; (ii) chránit bezpečnost, soukromí a bezpečnost uživatelů našich produktů a služeb, nebo členů veřejnosti; (iii) ochraně proti podvodům nebo pro účely řízení rizika; (iv) v souladu se zákonem nebo soudním nařízením, včetně zákonů mimo zemi vašeho bydliště; (v) v důsledku reakce na žádost z veřejných a státních orgánů, včetně veřejných a státních orgánů mimo zemi vašeho bydliště.

 

Dokončení, nebo sloučení prodejů majetku

Pokud naše společnost prodá, či převede svá aktiva, nebo provede sloučení svého majetku s jinou společností, můžeme převést vaše údaje na strany podílející se na transakci, nebo na části transakce.

 

5. Bezpečnost

 

MYLAW využívá komerčně přiměřené administrativní, technické, personální a fyzická opatření na ochranu osobních údajů, zabezpečení proti ztrátě, krádežím a neoprávněnému použití, zveřejnění, nebo modifikaci těchto údajů. Nicméně nikdo nemůže zaručit úplnou bezpečnost vašich informací. Pokud se domníváte, že vaše komunikace s námi není bezpečná, například pokud máte dojem, že bezpečnost vašeho účtu je ohrožena, prosím, okamžitě nás kontaktujte prostřednictvím „Zákaznického servisu“ v souladu s pokyny uvedenými níže.

 

6. Jak přistupovat, opravovat a aktualizovat vaše údaje

 

Svoje registrační, předplatitelské, profilové údaje a marketingové preference můžete modifikovat a upravovat prostřednictvím „Zákaznického servisu“. Většina předplatitelů, nebo registrovaných uživatelů může upravovat nebo aktualizovat své údaje na svých profilových stránkách na našich webech. Vezměte na vědomí, že pokud jste se přihlásili, nebo registrovali k odběru našich tiskových materiálů a současně k odběru našeho online obsahu budete muset aktualizovat vaše údaje pro každý případ odděleně.

 

7. Další důležité informace

 

Aktualizace ochrany osobních údajů

MYLAW může změnit tyto „Zásady ochrany osobních údajů.“ Prosíme, podívejte se na datum nabytí účinnosti v horní části této webové stránky. Abyste věděli, od jakého data jsou tyto podmínky v platnosti. Veškeré změny v „Zásadách ochrany osobních údajů“ vstupují v platnost ve chvíli zveřejnění na našich webových stránkách. Pokud budete používat naše služby po změně „Zásad ochrany osobních údajů“, znamená to, že souhlasíte s těmito změnami.

 

Umístění dat

Vaše „Osobní údaje“ mohou být uloženy a zpracovány v jakékoli zemi, kde máme zařízení na jejich zpracování, nebo kde sídlí poskytovatel našich služeb a produktů. Používáním našich služeb souhlasíte s předáváním informací i mimo zemi vašeho bydliště do zemí, které mohou mít odlišné právní nároky na ochranu „Osobních údajů“.

 

Uchovávání dat

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou k naplnění účelu popsaného v těchto „Zásadách ochrany soukromí“, pokud zákonná ustanovení nevyžadují delší dobu uchovávání údajů.

 

Shromažďování osobních finančních údajů prostřednictvím předplatitelské služby

V některých případech můžeme použít nepřidružené platební služby, které vám umožní zakoupit naše výrobky, nebo provádět platby předplatného, nebo provádět jiné platby (platební služby). Pokud budete chtít takovou platbu provést, budete přesměrování na webovou stránku „platební služby“. Veškeré informace, které poskytujete platební službě, budou podléhat ochraně osobních údajů platných pro příslušnou platební službu. Naše společnost nemá žádnou kontrolu nad platebními službami a není odpovědná za žádné takto provedené platby, ani za využívání informací shromažďovaných prostřednictvím platebních služeb.

 

Přesměrovaní služeb

Naše služby mohou být také přesměrovány na stránky provozované třetími stranami a mohou nést reklamu, nebo nabízet obsah, funkce, hry, nebo aplikace vyvíjené a udržované třetími stranami. Některé z těchto stránek třetích stran mohou být označeny logem naší společnosti i když naší společností nejsou provozovány.

 

Naše společnost neodpovídá za metody ochrany soukromí třetích stran a pokud povolíte sdílení vašich „Osobních údajů“ a „Dalších údajů“ s třetími stranami, měli byste si ověřit platné zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran a dalších služeb.

 

8. Kontakty

 

Pokud máte dotazy ohledně zabezpečení soukromí, prosím kontaktujte nás na adrese sucharda@mylaw.cz

Žádáme vás, abyste při kontaktu s námi nepoužívali žádné citlivé osobní informace, jako například čísla sociálního pojištění, informace vztahující se k rasovému, nebo etnickému původu, politickému přesvědčení, náboženství, nebo jinému přesvědčení, zdraví, kriminální bezúhonnosti, nebo členství v odborech.